Magnus Dahl

Ur intet, förslag till Farsta, 2015 Skulpturen består av två delar – en negativ nedsänkt […]