Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/3/8/goingpublic.se/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 265 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/3/8/goingpublic.se/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 265 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/3/8/goingpublic.se/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 265 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/3/8/goingpublic.se/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 265

Område/ Site

GOING PUBLIC XL goes FARSTA

Kursen Going Public XL syftar till att skapa en djupare förståelse för den konstnärliga praktikens problem och möjligheter som medaktör i skapandet av det offentliga rummet. Genom att utveckla en kunskap om hur staden planeras, fungerar och verkar ställer vi den konstnärliga praktiken i relation till andra kunskaper, krafter och viljor i samhällsbyggandet. Att se sig själv i relation till andra i en komplex och dynamisk helhet innebär också att få en djupare förståelse för den egna processen och det egna arbetets verkningsgrad.

Konsten kan påvisa konflikter och ställa frågor och påminna om livsviktiga etiska och estetiska dimensioner i tillvaron. Vad kan konstnären göra som ingen annan kan, och vad för slags roll innebär det i förhållande till offentligheten? Kursen ger stort utrymme till tolkningar av ämnet och har uppmuntrat deltagaren att finna egna metoder och formuleringar och att utveckla den egna konstnärliga praktiken i dessa sammanhang.

 

Going Public XL är en ettårig kurs på halvfart och under hösten 2015 har vi fokuserat på Farsta som område. Här har man gjort research och analys för att kunna ringa in en problemställning och utifrån den formulera en konstnärlig hållning och genomföra ett projektförslag. Förutom att läsa in sig på statistik, demografi, nya planer och program och andra fakta som berättar om Farsta nu och i en framtid, genomfördes olika undersökningar, metoder som kanske skapade en annan förståelse för en plats och ett samhälle.

Dessa gjordes i grupp och var:

  • Starta från en punkt, och gå i sju minuter åt något håll: Vad ser man, vad hör man, vad upplever man? Människor, landskap, arkitektur. Titta på detaljer och helhet.
  • Microperspektiv: Prata med folk. Hitta en person som vill berätta om sitt liv i Farsta. Vad kommer fram, vad är det för bild av Farsta man får till skillnad från att utgå från en hel population och ett mer generellt frågeformulär?
  • Betrakta livet i Farsta utifrån en punkt, en plats på olika tidpunkter och dagar. Hur fungerar platsen? Hur används den? Hur förändras den? Hur ser det ut olika tider på dygnet?
  • Man promenerar tillsammans och samtalar om det man upplever och ser. En kollektiv inre och yttre upplevelse.

Dessa workshops sammanställdes och diskuterades sedan under en dag. På så sätt fick alla en vidgad förståelse och flera erfarenheter att utgå från i sitt kommande arbete.

Vad är det som skiljer dessa projekt från ett konstnärligt uppdrag? Kursen utgår från deltagarens konstnärliga praktik, från en plats och ett samhälle. Det finns ingen formulerad programförklaring. Man själv formulerar i en process på vilket sätt man kan utveckla den egna tanken till ett komplext och intressant konstnärligt påstående. Närvaro i tid är en viktig beståndsdel. Åtskillig tid har spenderats i Farsta under hösten. Det sker en växelverkan mellan det man gör och platsen som sådan. Vad betyder det man gör i realiteten? Går det att skapa bra konst, är den intressant och vad får det för konsekvenser för människor, för Farsta och för det egna konstnärskapet? Projekten får på så sätt beskriva en slags samtid, en mätare på vad konst kan vara i ett offentligt sammanhang om konstnären själv få välja.

Jag ser ett behov av att uttrycka sig visuellt i en gestaltning, där koncept är förankrat i människors berättelser och i landskapet. Jag ser att man ödmjukt vill arbeta på en plats utan behov av att förändra den. Intresset ligger inte i det programmerade och fixade. Jag ser att innehåll och mening är viktigt. Att få vara en människa med existentiella frågeställningar. Jag ser en skepsis mot hur ett samhälle exploateras och blir till något för de utvalda få. En stark kritik och ett tvivel inför det egna arbetet som utnyttjas i ett kommersiellt spel. Jag ser också hur man uppskattar det som finns; natur, människor, hemliga platser. Jag ser att permanens är viktigt, lika viktigt som tillfälliga påståenden. Jag ser att man vill kommunicera, och en vilja till att få människor att prata med varandra och jag ser att konsten i sig kan skapa platser som gör att man möter varandra, är med om något tillsammans.

 

Beatrice Hansson, konstnär och ansvarig lärare