Max Bjorverud

1. Farstasynten © Max Bjorveryd 2015.2. Farstasynten © Max Bjorveryd 2015.3. Farstasynten © Max Bjorveryd 2015.4. Farstasynten © Max Bjorveryd 2015.

Titel: Farstasynten

Farstasynten placeras på en höjd i ett avskärmat skogsområde. En plats som har natur men samtidigt omgärdas av en flitig stadsmiljö där både bussar, bilar, tåg och cyklister samsas om ett gemensamt utrymme. Ljudmiljön är varierande och utgörs av en mix mellan det ihållande bruset från bilarna och det dova suset från naturen. På kvällarna tar naturen över platsen och under rusningstiderna dominerar staden. Det här är en plats som innefattar det mesta av våran moderna värld. I denna värld placeras Farstasynten som ett medel för kommunikation mellan de båda.

Genom att spela på Farstasynten kommunicerar man med sin omgivning. Olikt konventionella instrument då du ofta spelar tillsammans med andra musiker och deras instrument, eller själv, så spelar Farstasynten med de ljud som finns runt dig. Synten är fixerad vid sin plats och går inte att flytta. Den blir ett med platsen och ljuden den skapar blir ett med ljuden från omgivningen. För att skapa det här samspelet mellan det moderna och naturen har Farstasynten kombinerat de båda.

Kontrollytan är binär och spelas på genom att hålla in olika kombinationer av de nio plattorna. Tonerna som spelas är rena sinustoner(något jag själv upplever som världens mest naturliga ljud). Sinustoner förekommer aldrig själv i naturen utan grupperas med andra för att skapa alla världens ljud. Tänk på sinustonen som ljudets atom. Med Farstasynten kommer man med kirurgisk precision kunna spela med naturen. Och vem vet. Den kanske svarar.

 

 

 

English:

Titel: The Farsta synth

The Farsta synth will be placed on a hill in a protected wooden area. A place of nature that also thats surrounded by a frequent urban environment where both buses, cars, trains and cyclists share a common space. The acoustic environment is diverse and consists of a mix between the persistent noise from cars and the dull hum of of nature. At nighttime the nature takes command and during the day the sound of the city drowns the environment. This place sums up our modern soundscape.

By playing the Farsta synth you will communicate with the surrounding soundscape. Unlike conventional instruments where you play with other musicians you now play with the environment. The synth is fixed in place and can not move. It becomes one with the place and the sounds it creates becomes one with the soundscape. To create this interplay between modern city life and nature the Farsta synth combines elements from the two.

The control surface is binary and controlled by touching various combinations of the nine plates. Notes played are pure sine waves (something I feel is the most natural of all sounds). Pure Sinus waves never occur alone in nature but are grouped with others to create all the sounds of the world. Consider a sine wave as the atom of sound. With the Farsta synth we will be able to play with our nature with surgical precision. And who knows. Perhaps it will answer.

 

 

For print: A1.pdf 

Homepage:maxbjorverud.se

Contact: max[a]maxbjoverud.se

 

 

 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/3/8/goingpublic.se/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Comments are closed.