Marjolaine Lombard

1 Rosa © Marjolaine Lombard2 Gräs © Marjolaine Lombard3 Tröja © Marjolaine Lombard4 Karta © Marjolaine Lombard

Två mellanrum i Farsta Centrum

Farsta har två intressanta utsnitt av bergig natur inkilad mellan vägar och bebyggelse. De har en tydlig rumslighet som bara upptäcks om man går upp och in i dem.

I båda fallen är man skyddad från insyn.

Det är gömställen med stor kontrast till det som pågår på torget, gatan, parkeringen eller i butikerna.

Båda har en upptrampad stig som leder in i rummen. Väl inne är det en tydlig förändring från gatan utanför. Ljudet blir dovare. Ett ruttet träd ligger lutat mot berget, ett annat ligger på tvären och stoppar stigen.

Det talar för att man kan göra som man vill här. Men jag är inte ensam om att se det så, stigen är vältrampad och rummet väl använt. Det finns ett tydligt revir, marken är fylld av kapsyler, papper, kläder, spritflaskor som ligger utspritt. Spåren ses som tydliga markörer för andra.

Platsen har en känsla av intimitet, det känns lite som att snoka i någons sovrum. Man behöver bara kliva ut på trottoaren igen så är man åter i Farsta centrum.

Öppet för alla? En offentlig plats? Ja men det är inte vem som helst som går in här.

Den personliga sfären i det offentliga rummet intresserar mig, det som ständigt pågår bakom människans fasader. På de två ovan nämnda platserna ser jag kvaliteter. Det är ett rum för händelser utanför det programmerade och formulerade stadsrummet.

Genom att gå in i dessa rum kliver jag över en social kod. Jag träder över en osynlig gräns från två håll.

Jag vill tillfälligt bryta in och intervenera i dessa rum. Utifrån min metod som handlar om en närvaro vill jag prova det som uppstår i mitt medvetande då jag befinner mig i dessa rum. Min intention här är att låta mitt arbete ta form när jag prövar platsen som om det vore min pannå.

Jag lämnar ifrån mig ett spår i form av ett konstnärligt arbete, snabbt och intuitivt gjorda verk och placerar in dem i miljön. Med mina tillägg uppstår en ny sorts närvaro och jag vidgar för tillfället platsens identitet. Ett spår som inte har några förklaringar utan litar på sin egen förmåga.

 

 

English:

 

Two gaps in Farsta Centrum

In Farsta there are two interesting hills squeezed in between roads and buildings. These two hills have a distinct spatiality which you only will experience if you enter the space. Here you are protected from the public eye.

These hills are hiding places with great contrast to what is going on in Farsta Centrum. Both places have its own trodden path leading into the space. Here, the sound is muffled. An old tree lies on the ground. Another tree has fallen on the path. This make you think that here you can do whatever you please. But I’m not alone thinking this way as the path is well trodden and the area is being used. The ground is marked by bottle caps, paper, clothes and liquor bottles.

The space has a feeling of intimacy. It feels kind of like peeking into somebody’s bedroom. But still you only have to step out onto the pavement and you are in the centre again. Is this a place for everyone? Is this a public place? Yes, but not everyone chooses to enter.

I’m interested in the personal sphere meeting the public space. I see qualities in these two places. Here, unplanned actions can take place outside the programmed public area. By stepping into these rooms I pass a social line. My intention is to temporarily interfere with the space. On the basis of my method, which is about being present, I want to try what happens in my consciousness when I’m in these rooms. I use the space as my canvas.

I leave a track behind in the shape of an art work. The pieces are made quickly and intuitively. With these supplements a new kind of presence emerges and I temporarily widen the identity of the space. A track with no explanation that rely on its own ability.

 

 

For print: A1.pdf 

Homepage: marjolaine.se

Contact: marjolaine[a]hotmail.se

 

 

 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/3/8/goingpublic.se/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Comments are closed.