Magnus Dahl

Ur intet(detalj), modell i akrystal, 800x600x250, © fotograf Magnus Dahl.Ur intet, modell i akrystal, 800x600x250, © fotograf Magnus Dahl.Ur intet; detalj, modell i akrystal, 800x600x250, © fotograf Magnus Dahl.Ur Intet, konstruktionsbild © Magnus Dahl 2015

Ur intet, förslag till Farsta, 2015

Skulpturen består av två delar – en negativ nedsänkt form, och ett motsvarande positiv, som ett tak. Där den ena delen blir ett gömställe, en plats utanför blicken. Jag tänker att det skulle finnas vila i den gropen och en närhet till jord, samtidigt en himmel om man väljer att ligga på rygg.

I den andra delen började ett annat spår och ett vändande av negationen grop. Hålet i marken, borttagandet av jord, utgrävningen, fick en positiv form och plockades ur, vändes och placerades på fyra pålar. Ett tak hade bildats och i viss mening ett hus eller en byggnad. Det som var botten på gropen blev nu taket på huset. En cirkel slöts med två halvor som gled isär – två verk med ett tydligt släktskap, likt två systrar. Lika men ändå olika.

 

 

English:

Ur intet, proposal for Farsta, 2015

The sculpture consists of two parts – a negative form lowered into the ground, and a corresponding positive, like a roof. The ground part became like a hiding place, a place outside of view. The thought was that one could find rest in that hollow space and a closeness to the earth, and at the same time a clear view of the sky if one chooses to lay on the back.

In the lifted part, another trace is explored: a turning of the negative hollow shape into a positive. The pit in the ground, the removing of soil, the excavation, becomes a positive form and is turned upside down, and placed on four columns. A roof has been created, and in some meaning a space or a building. The bottom of the pit becomes the ceiling of the space. A full circle with two halves drifting apart – two sculptures with a distinct relationship, like two sisters. Similar but also different.

 

For print: A1.pdf 

Homepage:magnusdahl.info

Contact: dahl_magnus@hotmail.com

 

 

 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/3/8/goingpublic.se/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Comments are closed.