Jenny Olsson

bild1-projektor © Jenny OlssonEgen platsbild © Fotograf: Jenny OlssonEgen platsbild 2 © Fotograf: Jenny OlssonKarta © Fotograf: Jenny OlssonModell1 © Fotograf: Jenny OlssonModell2 © Fotograf: Jenny Olsson

Vattnet och drömmarna

”Fäst icke blott din blick på verkligheten utan även allt det förbehållslösa inom dig. ” (Paul Claudel)

En mäktig vattendroppe är tillräcklig för att skapa en värld och upphäva natten. För att drömma om makten behövs bara en droppe som man föreställer sig på djupet. Det vatten som på så sätt gjorts dynamiskt är ett frö, det ger liv åt en outsinlig lyftning. (Gaston Bachelard)

Jag har filmer av vatten från olika platser. Lugna vatten, ljusa vatten eller yra och mörka vatten. Vattnet är dubbelheten; ytan som speglar himlen, döljer eller avslöjar, och djupet som skrämmer, omfamnar och döljer hemligheter. Vattnet är symbolen för liv – och för död.

Det finns så att säga många bottnar och symboliserar på det sättet våra minnen. Minnen som är klara eller grumliga, försvinnande eller fragmentariska. Minnet som alltid samexisterar med ett nu, gör verkligheten mer komplex och förändras med tiden.

Jag har valt att projicera mina filmer (minnet) på verklighetens vatten på en noga vald plats. Minnet är tid och rum och befinner sig i en slags rörelse.

Många av mina ideér fick en ny energi av boken Vattnet och drömmarna (1942) av Gaston Bachelard som ingår i sviten med de fyra elementen; Eldens psykonanalys, Vattnet och drömmarna, Luften och drömmandet och Jorden och drömmerier om vila. Gaston Bachelard var en fransk tänkare och filosof och ville i dessa skrifter ställa vetenskapen och poesin som motpoler samtidigt som han ville befästa elementens betydelse och samhörighet med litteraturen och konsten. Hans beskrivningar är mycket bildliga och ibland poetiska i sig och finns mycket närvarande i det här verket.

Farsta befinner sig mellan två sjöar av lite olika karaktär; Magelungen och Drevviken. Magelungen är en liten idyllisk fågelsjö med badstränder på flera håll. Drevviken är större, har en gång varit en del av havet och sträcker sig längre söderut. Mellan de två vattnen flyter en liten å; Stortorpsån.

Ån är lite bortglömd och rufsig men binder samman vattnen. Längs de båda sjöarna finns fina strandpromenader och det finns planer på att utveckla och förtydliga även gångvägarna utefter ån. Man rör sig hela tiden medvetet eller omedvetet längs vatten.

Vattnets betydelse för Farsta är väldigt tydlig. Det är i första hand där som grönområdena finns och det är nära till badplatser och fiske och på vintern är de populära skridskoisar.

När man går längs ån från Magelungen mot Drevviken kommer man till slut in under Nynäsvägen. Där går gångvägen alldeles intill vattnet och ån vidgas något till en liten lagun. Vattnet har en ovanlig grön färg som ser vacker och lite giftig ut samtidigt. Det känns som man har kommit in i ett rum och under viadukten är vattnet nästan alltid stilla. Den enorma motorvägen dånar 7 meter över huvudet men ändå får jag en känsla av stillhet. Som en magisk plats.

Det syns att platsen används mycket. Även om det är en ganska skräpig och lerig plats med spretiga buskar kommer små barn dit och leker och det syns spår av många andra. Från vägen rinner spillvatten ner och bildar en liten damm som rinner ut i ån. När det är vått på vägen droppar och rinner det ner i den lilla pölen.

Jag vill på många sätt bevara platsens magi men tillsätta några minnen för de som kommer tillräckligt nära. Jag tänker att verket ska fungera i skymning och mörker. De som endast passerar på gångvägen kommer inte att uppleva något. Men de som rör sig närmare vattnet kommer en film mjukt att tändas. Filmen i projektionen kommer att blandas med platsens tillstånd; årstid, vattnets färg, stenarna på botten, fåglar, grenar. Bilden av ett vatten från en annan tid strålar ner med hjälp av projektorns ljus och reflekterar och blandar sig med vattenytan, och ljuset gör att stenarna syns på den grunda botten och flera bilder existerar samtidigt, flera verkligheter samtidigt och situationen bildar något nytt. Berättelsen kommer aldrig mer bli densamma.

Efter ungefär en halv minut släcks filmen och den tänds igen vid rörelse, denna gång en annan film, en annan tid.

 

 

English:

 

 

 

For print: A1.pdf 

Homepage:jennyolsson.com

Contact: Jenny_u_olsson[a]hotmail.com

 

 

 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/3/8/goingpublic.se/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Comments are closed.