Carl Richard Söderström

About nesting © Carl Richard Söderström.Momentum (detalj) © Carl Richard Söderström.Treehouse I © Carl Richard Söderström.Treehouse II © Carl Richard Söderström.Nature morte © Carl Richard Söderström.Tree © Carl Richard Söderström.

About Nesting

Förslag till konstnärlig gestaltning av Fornudden vid Drevviken.

 

ett okänt objekt

outtalade funktioner

ett dolt medvetande

 

Har Naturen tagit över det människan skapat eller har

människan manipulerat naturen

och sen förlorat intresset…

 

I det fördolda och outtalade blir objektet föremål för

känslomässiga projektioner- och besjälas.

 

En öppning uppstår

till dimensioner av existensen

som inte är vetenskapligt eller fysiskt påvisbara

men som ändå har en avgörande betydelse

för hur vi relaterar till oss själva och andra

 

Bakgrund

Vi lever i oroliga tider med naturkatastrofer ökande både i omfång och styrka, med krig och konflikter som tvingar människor på flykt från sina hem och driver dem från en världsdel till en annan.

Med ökad kunskap om universum har vi i dag ett annat perspektiv när vi pratar om vår planet; vi vet att förutsättningarna här är unika och vi vet att vi håller på att förändra dessa förutsättningar. Vi vet också att problemet är gemensamt för hela mänskligheten.

Samtidigt som goda krafter arbetar för att hitta ett gemensamt förhållningssätt för att rädda planeten väljer grupper av människor att döda slumpvis utvalda för att föra fram religiösa och politiska poänger.

Verkligheten är en högst individuell upplevelse och så även tryggheten som är en illusion baserad på privilegiet att leva i en resursstark del av världen.

Illusionen blir svårare och svårare att upprätthålla när världens konflikter och orättvisa resursfördelning tränger in i vår vardag och vi måste ständigt hitta nya vägar att återskapa och förnya dem för att upprätthålla känslan av kontroll.

När man sätter sig in i de politiska och ekonomiska krafter som ligger bakom beslut att exploatera och förtäta förorten väcker det en del frågor; för vem bygger man bostäderna och vilket samhälle är det man vill skapa. Tydligt blir att alla led i projektet drivs av att tjäna pengar, kommunen motiverar sin förtjänst med att om de inte gör en vinst vid försäljning av mark, hamnar den vinsten i stället i nästa led, eller nästnästa led och kommer inte kommuninnevånarna till godo.

I Farsta finns ett brett spektra av medborgare representerade och stadsdelen har även utrymme för marginaliserade individer och människor med behov eller önskan att inte helt och fullt delta i ett konformt och normativt samhälle.

Tankar väcks om de olika förutsättningar som ges människor i livet och hur att skapa utrymme för alla att existera parallellt- om hur flexibilitet både i tanke och samhällsstruktur är den nya förutsättningen för att kunna möta upp en värld i förändring.

Platsen

Marken mellan Nynäsvägen och Drevvikens benämns enligt GPS Fornudden och består i dag av delvis orörd skog, med de s.k. campingstugorna, ett område med kolonilotter, Plantagen samt några få privatfastigheter.

Området sträcker sig mellan Stortorpsvägen i söder och Hökarängsbadet i norr.

Det oexploaterade skogspartiet mellan kolonilotterna och Drevvikens strand utgörs av fritt växande vegetation och några få naturstigar och kommer i den nya projekteringen bli mer av en naturpark med en mjuk övergång från de nybyggda fastigheterna vid Perstorpsvägen till Drevvikens vattenspegel.

Metod

Jag arbetar utifrån att det i form och struktur går att skapa en inneboende laddning i objekt som bortanför uppenbara estetiska värden ställer frågor och väcker drömmar.

Mitt konstnärskap utgår från traditionella metoder i det keramiska hantverket; att kavla, ringla och tumma. Teknikerna blir en del av uttrycket och i framställningsprocessen skapas det färdiga objektet.

Objektet skissas fram och tar form i händerna och avtrycket av dessa utgör en viktig del av ytans teckning och struktur.

Slumpen, nyfikenhet och tillfälliga infall leder mitt arbete framåt.

När jag arbetar i större skala arbetar jag fram originalet i gips med samma principer som ovan.

Se referens bilder.

 

Material:      svartpatinerad brons

Höjd:             7 m

Avstånd        avstånd fästpunkter ca 13x 13x 4 m

 

 

English:

About Nesting

Proposal for a comissioned art work on the shore of Drevviken in Farsta Strand, Stockholm.

A comment on city planning and urban development raising questions about whom do we build for and what kind of society are we creating in times where flexibility and security is on top of the political agenda.

 

 

For print: A1.pdf

Homepage: carlrichard.se

Contact: Info[a]carlrichard.se

 

 

 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/3/8/goingpublic.se/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Comments are closed.