Björn Krogvig

Överblick 1. Björn Krogvig. Fotograf Snezana Vucetic BohmÖverblick 2. Björn Krogvig. Fotograf Snezana Vucetic BohmDetalj 1. Björn Krogvig. Fotograf Snezana Vucetic BohmDetalj 2. Björn Krogvig. Fotograf Snezana Vucetic BohmDetalj 3. Björn Krogvig. Fotograf Björn Krogvig

Den som gör det själv

Farsta är en Urban Front, här finns potentialen att genom ombyggnationer och renoveringar höja värdet på marken. Konflikter uppstår när beslutsfattare och fastighetsbolag drivna av potentiella miljardvinster inte ser människorna som bor i den urbana fronten. Konstens roll är inte längre bara att göra området mer attraktivt och driva på markvärdesökningen utan också i allt större utsträckning att på uppdrag av beslutsfattarna hantera konflikterna som uppstår när staden omvandlas.

Verket har en huvudperson som befinner sig i denna urbana front och är en del av det växande prekäriatet. Den arbetar långa, hårda pass och får dåligt betalt för det. Den ser sitt liv passera, känner sin kropp förtvina och sin sociala situation försämras. Det som gör att den inte lägger sig ner och dör är en slags desperat förhoppning; förhoppningen om att bryta sig loss från systemet som oemotsagt dikterar livet. Metoden är att på egen hand återskapa det som förtrycker, för att på så sätt återta kontrollen över sitt liv.

Den som gör det själv lär sig förstå
Den som förstår kan kontrollera
Den som kontrollerar har makt
Den som har makt kan vara fri
Den som är fri kan leva

Det handlar om den vardagliga kampen för själslig överlevnad på en plats där rätten att existera bestäms av ens förmåga att leva upp till samhällets normer och producera mervärde åt någon annan. I detta fall är den platsen Farsta.

 

 

 

English:

One who does it themself

Farsta is an Urban Front. There is a potential here of through regeneration dramatically increase land value. Conflicts arise when decisionmakers and developers, driven by economic interests fail to see the people of the area. The arts’ purpose is no longer just to make the area more attractive and contribute to the increase of property value but also to on behalf of the decisionmakers handle the conflicts of the Urban Front.

The piece has a main character who exists in this Urban Front. As a part of the growing precariat, working long, hard hours and beeing badly compensated. They see their life pass, feel their body decay and their social situation worsen. The thing that keeps this person from giving up is a hope – a hope of finding a way of escaping the powers which is dictating their life. The method is to recreate material expressions of the opressing structure to regain control.

One who does it themself learns to understand
One who understands can control
One who controls have power
One who has power can be free
One who is free can live

It’s is peek at one expression of the daily struggle for survival of the soul in a place where your right to exist is decided by your ability to fulfill norms and produce value for someone else. In this case that place is Farsta.

For print: 

Homepage:bjornkrogvig.com

Contact: bjorn[a]bjornkrogvig.com

 

 

 

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/5/3/8/goingpublic.se/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Comments are closed.