2. Farstasynten © Max Bjorveryd 2015.

Max Bjorverud

Titel: Farstasynten Farstasynten placeras på en höjd i ett avskärmat skogsområde. En plats som har […]

"O' Romeo, Romeo wherefore art though Romeo? "(O' Romeo, Romeo varför är du Romeo?) Offentlig konstverk, Performativ Skulptur. Integrerad med trappa. Replika av en 1600-tals sarkofag, balkong i Verona Italien. Modell i skala 1.20 © Snezana Vucetic Bohm. 2016

Snezana Vucetic Bohm

”O, Romeo, Romeo varför är du Romeo?” Förslag till offentligt konstverk i Farsta Centrum, 2016 […]

Ur intet(detalj), modell i akrystal, 800x600x250, © fotograf Magnus Dahl.

Magnus Dahl

Ur intet, förslag till Farsta, 2015 Skulpturen består av två delar – en negativ nedsänkt […]

Överblick 2 © Fotograf Snezana Vucetic Bohm

Björn Krogvig

Den som gör det själv Farsta är en Urban Front, här finns potentialen att genom […]

1_MariaLindstrom

Maria Lindström

Luftpoesi – ordlek och kommunikation mellan Farstabor En stad eller plats består av sina hus, […]

1 Rosa © Marjolaine Lombard

Marjolaine Lombard

Två mellanrum i Farsta Centrum Farsta har två intressanta utsnitt av bergig natur inkilad mellan […]

Så länge jag är kvar © Alejandra Lundén 2015

Alejandra Lundén

Så länger jag är kvar Beskrivning och bakgrund. Mitt förslag har sin utgångspunkt i fiktiva […]

bild3

Jenny Olsson

Vattnet och drömmarna ”Fäst icke blott din blick på verkligheten utan även allt det förbehållslösa […]

Hängande bo

Karin Sundvall

SKOGSBON Förslag till konstnärlig gestaltning i ett skogsområde. Det utspelar sig ett parallellt liv i […]

Bild 1 CRS

Carl Richard Söderström

About Nesting Förslag till konstnärlig gestaltning av Fornudden vid Drevviken.   ett okänt objekt outtalade […]